Dnevnik Slovencev v zamejstvu in po svetu

Poglavje je namenjeno prispevkom Slovencev v zamejstvu in po svetu, da bi se s  svojimi prispevki srečali s slovenskimi rojaki: učenci, dijaki, njihovim učitelji pa tudi vsemi, ki si želijo vzpostaviti in vzdrževati stike z domovino, ter Slovencem v Sloveniji, ki želijo spoznati svoje rojake po svetu.

Objavili bomo prispevke piscev iz Slovenije in tujine, ki bodo opisovali življenje in delo mladih, njihovih navad, želja, vrednot,  odnosa do domoljubja.

Elektronske naslove, ki jih bodo pisci zaupali uredništvu, bomo  na njihovo željo tudi objavili, da bi tako lažje vzpostavili stike.

Uredniški odbor

 

 
  Novo Knjiga
  Naslov Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju
  Avtor Dr. Maruša Verbič Koprivšek
  Leto 2014
  Datoteka Povzetek - 
Naslovnica in kazalo - 

V znanstveni monografiji z naslovom Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju avtorica obravnava slovensko izseljenstvo na območju mesta Denver v ameriški zvezni državi Kolorado. V Denverju se nahaja po velikosti tretja največja slovenska naselbina v Koloradu, ki jo definirajo pomembne organizacije, dogodki in osebnosti, vendar do sedaj ni obstajala nobena monografija, ki bi celovito obravnavala nastanek in razvoj slovenske skupnosti in naselbine v Denverju, ekonomsko, družbeno in društveno udejstvovanje prebivalstva slovenskega etničnega porekla na tem območju, spreminjanje njegove socialno-gospodarske strukture od začetka priseljevanja pa vse do današnjih dni ter na kakšen način so pripadniki te skupnosti ohranjali in spodbujali slovensko kulturo, jezik, etnične navade in običaje. Že objavljenih je bilo nekaj splošnih podatkov o priseljevanju Slovencev v Denver, vezanih zlasti na poznavanje priseljevanja slovenskih priseljencev v Kolorado na splošno, vendar ti niso bili podkrepljeni z znanstvenimi ugotovitvami, ki bi utemeljevale vzpostavitev, razvoj, razcvet, nazadovanje in ohranjanje slovenske skupnosti v Denverju.