Avtorji strani

Avtorji in uredniki prispevkov:
Mojca Škrinjar,
dr. Jurij Šink,
izr. prof. dr. Jonatan Vinkler,
dr. Polona Vesel Mušič,
Alen Kofol,
Slavko Kmetič,
Tomaž Rozman,
Tanja Strojan in
Janez Globočnik.

Tehnična izvedba:
MaKo studio, interaktivne rešitve   
Odgovorna oseba: Matjaž Kosmač
www.mako-studio.si